Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl genocido žalą patyrusių asmenų teisės reikalauti ją atlyginti

2010-11-29 nutarimas bylos Nr. 09/2008

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL SSRS OKUPACIJOS ŽALOS ATLYGINIMO“, LIETUVOS RESPUBLIKOS ASMENŲ, REPRESUOTŲ UŽ PASIPRIEŠINIMĄ OKUPACINIAMS REŽIMAMS, TEISIŲ ATKŪRIMO ĮSTATYMO (1998 M. KOVO 12 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO „DĖL ATSAKOMYBĖS UŽ LIETUVOS GYVENTOJŲ GENOCIDĄ“ (1992 M. BALANDŽIO 9 D. REDAKCIJA SU VĖLESNIAIS PAKEITIMAIS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 141-7217

Dokumento tekstas: