Dėl prašymo dalies priėmimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2018-09-20 sprendimas Nr. KT18-S8/2018

DĖL PAREIŠKĖJO VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO NUOSTATŲ ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI DALIES PRIĖMIMO IR ATSISAKYMO NAGRINĖTI JO DALĮ

 

 

Dokumento tekstas: