Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2010-11-16 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 72 STRAIPSNIO 2 DALIES 3 PUNKTAS NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 136-6944

Dokumento tekstas: