Dėl studijų krypčių vertinimo ir laikino akreditavimo

2018-06-19 nutarimas Nr. KT14-N9/2018 bylos Nr. 8/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 PAKEITIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 26 DALIES (2018 M. SAUSIO 13 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2018-06-19, Nr. 10101

Dokumento tekstas: