Dėl karo prievolę atlikusių piliečių pirmenybės stoti į valstybės tarnybą

2018-06-06 nutarimas Nr. KT13-N8/2018 bylos Nr. 13/2017

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 41 STRAIPSNIO 1 DALIES 3 PUNKTO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 13 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2018-06-06, Nr. 9478

Dokumento tekstas: