Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl kriterijų, pagal kuriuos suteikiama teisė į žvejybos kvotą vidaus vandenyse, nustatymo

2018-05-24 nutarimas Nr. KT12-N7/2018 bylos Nr. 15/2017

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO 142 STRAIPSNIO (2014 M. KOVO 13 D. REDAKCIJA) 4 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2018-05-24, Nr. 8317

Dokumento tekstas: