Dėl Konstitucinio Teismo 2018 m. gegužės 4 d. nutarimo ištaisymo

2018-05-08 sprendimas Nr. KT11-S5/2018

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2018 M. GEGUŽĖS 4 D. NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LAPKRIČIO 12 D. NUTARIMU NR. 1407 „DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ (2015 M. GRUODŽIO 9 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTŲ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO NUOSTATŲ 195 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ IŠTAISYMO

Paskelbta: TAR, 2018-05-08, Nr. 7472

Dokumento tekstas: