Dėl Seimo narių Lino Karaliaus ir Aleksandro Sacharuko veiksmų

2010-10-27 išvada bylos Nr. 32/2010-33/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO LINO KARALIAUS, KURIAM PRADĖTA APKALTOS BYLA, IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO ALEKSANDRO SACHARUKO, KURIAM PRADĖTA APKALTOS BYLA, VEIKSMŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 128-6545

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: