Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutarimą

2018-04-17 sprendimas Nr. KT8-S4/2018

DĖL ATSISAKYMO PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PRAŠYMĄ AIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2016 M. LIEPOS 8 D. NUTARIMO NUOSTATAS

Dokumento tekstas: