Dėl reikalavimų Vyriausybės nutarimams, kuriais projektai pripažįstami valstybei svarbiais

2018-04-12 nutarimas Nr. KT6-N4/2018 bylos Nr. 14/2017

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. LIEPOS 19 D. NUTARIMO NR. 865 „DĖL KARIOTIŠKIŲ KADASTRINĖS VIETOVĖS TRAKŲ RAJONE, MOLUVĖNŲ KAIME, EKONOMINIO PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBINĖS SVARBOS PROJEKTU“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2018-04-12, Nr. 5957

Dokumento tekstas: