Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus atleidimo

2018-03-02 nutarimas Nr. KT3-N2/2018 bylos Nr. 5/2017

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMO 41STRAIPSNIO 1 DALIES (2004 M. LAPKRIČIO 11 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2016 M. RUGSĖJO 28 D. NUTARIMO NR. 960 „DĖL J. MILIAUS ATLEIDIMO IŠ VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGŲ“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMUI IR BYLOS DALIES NUTRAUKIMO

Paskelbta: TAR, 2018-03-05, Nr. 3510

Dokumento tekstas: