Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2010-07-02 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS POLICIJOS VEIKLOS ĮSTATYMO (2000 M. SPALIO 17 D. REDAKCIJA) 16 STRAIPSNIO 1, 2 DALYS, 21 STRAIPSNIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 187 STRAIPSNIS (2007 M. GRUODŽIO 13 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 80-4182

Dokumento tekstas: