Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 12 d. nutarimo nuostatos, kad valstybinis apdovanojimas negali būti siejamas su materialinės gėrybės suteikimu, išaiškinimo

2010-07-02 sprendimas bylos Nr. 16/03-17/03-18/03

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2006 M. GEGUŽĖS 12 D. NUTARIMO „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO 1 STRAIPSNIO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS REFORMOS ĮSTATYMO 7 STRAIPSNIO (2002 M. LAPKRIČIO 5 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI“ NUOSTATOS IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 80-4181

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: