Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl maksimalaus motinystės (tėvystės) pašalpos dydžio

2018-01-24 nutarimas Nr. KT1-N1/2018 bylos Nr. 4/2017

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 6 STRAIPSNIO 5 DALIES (2011 M. GRUODŽIO 15 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 25 D. NUTARIMU NR. 86 PATVIRTINTŲ LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ NUOSTATŲ 7 PUNKTO (2012 M. RUGPJŪČIO 21 D. REDAKCIJA), 10 PUNKTO (2011 M. GRUODŽIO 28 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2018-01-24, Nr. 1082

Dokumento tekstas: