Dėl Konstitucinio Teismo 2006 m. gegužės 9 d., 2007 m. spalio 22 d. nutarimų nuostatų, susijusių su teisėjo įgaliojimų pratęsimu, išaiškinimo

2010-06-30 sprendimas bylos Nr. 13/04-21/04-43/04, 38/04-39/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2006 M. GEGUŽĖS 9 D. NUTARIMO MOTYVUOJAMOSIOS DALIES II SKYRIAUS 15.3.1.1 PUNKTO IR 2007 M. SPALIO 22 D. NUTARIMO MOTYVUOJAMOSIOS DALIES IV SKYRIAUS 12.2 PUNKTO NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 79-4078

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: