Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. gruodžio 12 d. Nr. 2B-75

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi, p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2017 m. gruodžio 28 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-28/2017 „ištirti, ar
Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies (2016 m. birželio 28 d. redakcija) nuostata „Maksimalus kompensuojamasis uždarbis <...> vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuoti negali viršyti dviejų šalies vidutinių mėnesinių darbo užmokesčių, galiojusių užpraeitą ketvirtį iki <...> teisės gauti <...> vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, dydžio“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 patvirtintų Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų 9 punkto (2017 m. balandžio 12 d. redakcija) nuostata „Maksimalus dienos kompensuojamasis uždarbis <...> vaiko priežiūros išmokoms apskaičiuojamas

šalies vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, galiojusio užpraeitą ketvirtį iki <...> teisės gauti <...> vaiko priežiūros išmoką atsiradimo dienos, 2 dydžių sumą dalijant iš tų metų vidutinio mėnesio darbo dienų skaičiaus (taikoma 5 darbo dienų savaitė)“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 1 ir 2 dalis, 39 straipsnio 1 dalį, konstitucinius teisinės valstybės, proporcingumo, lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principus“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Elvyra Baltutytė

2017 m. gruodžio 12 d.