Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

2017 m. gruodžio 4 d. Nr. 2B-73

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 19/2017 pagal pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 1B-26/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 39 straipsnio 2 daliai neprieštarauja Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo (2016 m. birželio 28 d. redakcija) 16 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje nėra nustatyta, kad moteriai, gavusiai pajamų iš sporto veiklos nesiverčiant atitinkama individualia veikla ir turinčiai šio straipsnio 1 dalyje nurodytą motinystės socialinio draudimo stažą, kuriai pasibaigė sportinės veiklos sutartis, motinystės išmoka mokama šio įstatymo 17 straipsnyje nustatyta tvarka.

Konstitucinio Teismo pirmininkas  Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2017 m. gruodžio 4 d.