Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. 2B-69

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2017 m. gruodžio 5 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-26/2017 „ištirti, ar Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalis (2016 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XII-2501 (nuo 2017 m. sausio 1 d. – remiantis 2016 m. gruodžio 20 d. įstatymu Nr. XIII-138 (TAR, 2016, Nr. 201629842)) (TAR, 2016, Nr. 2016-20641) redakcija) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, 38 straipsnio 1 daliai, 38 straipsnio 2 daliai, 39 straipsnio 2 daliai“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2017 m. lapkričio 21 d.