Dėl karių ir pareigūnų atsakomybės už administracinius teisės pažeidimus ribojimo

2010-05-28 nutarimas bylos Nr. 14/2008

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ KODEKSO 15 STRAIPSNIO (2007 M. SAUSIO 16 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVO RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 63-3111

Dokumento tekstas: