Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 2B-65

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Elvyrai Baltutytei iki 2017 m. lapkričio 16 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymo Nr. 1B-24/2017 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (2014 10 09 Nr. XII-1215, 2017 01 17 įstatymo Nr. XIII-199 redakcija) 11 str. 2 dalis ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo (2008 m. liepos 15 d. Nr. X-1710, 2016 06 29 įstatymo Nr. XII-2516 redakcija) 2 str. 2 d. 4 p. ir 4 d.; Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 09 10 nutarimas Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr. 756 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 923 „Dėl valstybės remiamų pajamų dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 str. nuostatas ir konstitucinius teisingumo, teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo, teisinio saugumo ir proporcingumo principus“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja Elvyra Baltutytė

2017 m. lapkričio 2 d.