Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo termino pratęsimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO TERMINO PRATĘSIMO

2017 m. spalio 26 d. Nr. 2B-63

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p r a t ę s i u iki 2017 m. lapkričio 8 d. išankstinio tyrimo ir parengiamųjų veiksmų terminą dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-22/2017 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 26 d. nutarimu Nr. 326 „Dėl Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Konkursų į nacionalinių, valstybinių ir savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pareigas tvarkos aprašo 35 punktas pagal šios normos turinį ir reguliavimo apimtį neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintiems teisinės valstybės ir teisinio tikrumo principams, Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 2 straipsnio 2 daliai, 3 straipsniui, 22 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatymo 11 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalims“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja Danutė Jočienė

2017 m. spalio 26 d.