Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. rugsėjo 26 d. Nr. 2B-58

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Janinai Stripeikienei iki 2017 m. spalio 6 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko prašymo Nr. 1B-20/2017 „išaiškinti, ar:

Konstitucinio Teismo 1999 m. gruodžio 21 d. nutarimo motyvuojamosios dalies nuostatos

Šį [teismų finansinio nepriklausomumo] principą galima užtikrinti įstatymų normose įtvirtinus nuostatą, kad valstybės biudžete būtų nustatoma ir tai, kiek lėšų skiriama kiekvienam teismui“,

„finansinį teismų nepriklausomumą užtikrina toks teisinis reguliavimas, kai lėšos teismų sistemai ir kiekvienam teismui yra skiriamos įstatymu patvirtintame valstybės biudžete“,

vertinant jas kartu su šio Konstitucinio Teismo nutarimą išaiškinančiomis Konstitucinio Teismo 2000 m. sausio 12 d. sprendimo nuostatomis

„valstybės biudžete turi būti nustatomi asignavimai kiekvienam konkrečiam teismui. Šios lėšos kiekvienam konkrečiam teismui turi būti skiriamos tiesiogiai, o ne per Teisingumo ministeriją“,

„valstybės biudžete turi būti nustatoma, kiek lėšų turi būti skiriama kiekvienam teismui, reiškia ir tai, kad teisingumo ministras (ministerija) nėra teismams skirtų asignavimų valdytojas, todėl jis negali nustatyti, kaip turėtų būti naudojamos teismams skirtos valstybės biudžeto lėšos“,

vertintini pirmiausia teisinio reguliavimo, galiojusio minėtų Konstitucinio Teismo baigiamųjų aktų surašymo laiku, kontekste, o atsižvelgus į pakitusį ir šiuo metu galiojantį teisinį reguliavimą, pagal kurį veikia autonomiška teismų savivalda ir tik iš teisėjų sudaryta šios savivaldos vykdomoji institucija – Teisėjų taryba, taip pat įvertinus šios institucijos kompetenciją,

reiškia ir tai, kad šiuo metu galiojantis teismų finansinio nepriklausomumo užtikrinimo būdas – įstatymu tvirtinamame valstybės biudžete kiekvienam teismui nustatant skiriamus biudžeto asignavimus, yra vienintelis galimas konstituciškai pagrįstas būdas užtikrinti teismų finansinį nepriklausomumą ir kad ne vykdomosios valdžios institucijai, o konstituciškai pagrįstais principais sudarytai nuo kitų konstitucinių valdžių nepriklausomai teismų savivaldos institucijai sprendžiant visai sistemai įstatymu skirtų asignavimų paskirstymą tarp teismų, būtų sudarytos deramos konstitucinės prielaidos konstitucinio teismų finansinio nepriklausomumo nuo vykdomosios valdžios principui užtikrinti“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas      Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja Janina Stripeikienė

2017 m. rugsėjo 26 d.