Dėl atsisakymo aiškinti Konstitucinio Teismo 2009 m. birželio 8 d. nutarimą

2010-05-03 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠAIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2009 M. BIRŽELIO 8 D. NUTARIMO KAI KURIAS NUOSTATAS

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 52-2568

Dokumento tekstas: