Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. 2B-53

VilniusVadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gintarui Godai iki 2017 m. rugsėjo 18 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymo Nr. 1B-19/2017 ištirti:

1) ar Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 4 dalis (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII-781 redakcija) neprieštaravo konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos imperatyvui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai;

2) ar Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 142 straipsnio 4 dalis (2014 m. kovo 13 d. įstatymo Nr. XII-781 redakcija) tiek, kiek joje nenustatyta formulė (inter alia jos kintamieji bei kiekvienam iš jų priskiriama reikšmė (balai), pagal kurią nustatomas ūkio subjektas – aukciono dėl teisių į žvejybos vidaus vandenyse kvotas laimėtojas, neprieštaravo konstitucinio teisinės valstybės principo apimamam teisės aktų hierarchijos imperatyvui, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 46 straipsnio 1 daliai“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gintaras Goda

2017 m. rugpjūčio 30 d.