Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 

2017 m. liepos 13 d. Nr. 2B-50

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u sau iki 2017 m. liepos 14 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarime Nr. 566 išdėstyto prašymo Nr. 1B-18/2017 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo (toliau – Karo prievolės įstatymas) 41 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatos, nustatančios, kad keliems pretendentams, dalyvaujantiems konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkus vienodus rezultatus, teikiama pirmenybė atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas) 11 straipsnio 2 dalies ir 13 straipsnio 2 dalies nuostatos, nustatančios, kad keliems pretendentams, dalyvaujantiems konkurse į valstybės tarnautojo pareigas, pagal nustatytus atrankos kriterijus surinkus vienodus rezultatus, teikiama pirmenybė atlikusiems nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą arba baigusiems bazinius karinius mokymus ar atlikusiems alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – Konstitucija) 5 straipsnio 2 dalį, 29 straipsnį, 33 straipsnio 1 dalį ir konstitucinį teisinės valstybės principą“.

 

L. e. Konstitucinio Teismo pirmininko pareigas Gediminas Mesonis

 

 

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 

Gediminas Mesonis

2017 m. liepos 13 d.