Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl paklausimo priėmimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PAKLAUSIMO PRIĖMIMO

2017 m. liepos 3 d. Nr. 2B-44

Vilnius


Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

p r i i m a m a s Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 6 d. nutarime Nr. XIII-412 „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mindaugui Basčiui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ išdėstytas paklausimas Nr. 1B-13/2017, kuriuo kreipiamasi išvados, ar Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai,

ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 12/2017.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas