Dėl Konstitucinio Teismo 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2006 m. sausio 16 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2007 m. spalio 22 d., 2007 m. lapkričio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimų ir 2009 m. sausio 15 d. sprendimo nuostatų, susijusių su pensijų ir atlyginimų mažinimu per ekonomikos krizę, išaiškinimo

2010-04-20 sprendimas bylos Nr. 41/2000, 47/2001-08/2003-20/2003-32/2003-38/2003, 7/03- 41/03-40/04-46/04-5/05-7/05-17/05, 35/04-37/

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2002 M. LAPKRIČIO 25 D., 2003 M. GRUODŽIO 3 D., 2006 M. SAUSIO 16 D., 2007 M. RUGSĖJO 26 D., 2007 M. SPALIO 22 D., 2007 M. LAPKRIČIO 22 D., 2008 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMŲ IR 2009 M. SAUSIO 15 D. SPRENDIMO NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 46-2219

Dokumento tekstas: