Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl paklausimo išankstinio tyrimo

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PAKLAUSIMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. birželio 14 d. Nr. 2B-37

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2017 m. liepos 3 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2017 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. XIII-412 „Dėl apkaltos Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mindaugui Basčiui pradžios ir kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą“ (TAR, 2017-06-09, Nr. 2017-09766) 2 straipsnyje išdėstyto paklausimo Nr. 1B-13/2017, ar Lietuvos Respublikos Seimo nario Mindaugo Basčio konkretūs veiksmai, nurodyti Lietuvos Respublikos Seimo specialiosios tyrimo komisijos pateiktų siūlymų pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Mindaugui Basčiui pagrįstumui ištirti ir išvadai dėl pagrindo pradėti apkaltos procesą parengti išvadoje, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2017 m. birželio 14 d.