Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. birželio 13 d.  Nr. 2B-36

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2017 m. birželio 26 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-12/2017 ištirti, „ar Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies (2016 m. birželio 28 d. redakcija) ir Kriminalinės žvalgybos įstatymo 19 straipsnio 3 dalies (2016 m. birželio 30 d. redakcija) nuostatos tiek, kiek jose nenustatyta, kad kriminalinės žvalgybos informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių turinčią veiką panaudojimo, sprendžiant tarnybinės atsakomybės pagal Valstybės tarnybos įstatymą klausimą, procedūra (įskaitant tuos atvejus, kai tokia informacija buvo gauta vykdant kito asmens, nei to, kurio atžvilgiu vykdomas tarnybinio nusižengimo tyrimas, kriminalinę žvalgybą), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsniui ir 33 straipsnio 1 dalies nuostatoms“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Danutė Jočienė

2017 m. birželio 13 d.