Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. birželio 12 d. Nr. 2B-35

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Danutei Jočienei iki 2017 m. birželio 23 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-11/2017 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo (2013-11-26 redakcija) 21 str. tiek, kiek jame nėra nustatyta, kad kai tam tikru biudžetinių metų laikotarpiu įvyksta nauji Seimo rinkimai, valstybės biudžeto asignavimai politinių partijų veiklai finansuoti yra paskirstomi, atsižvelgiant inter alia (liet. be kita ko), į ankstesnių ir naujų Seimo rinkimų rezultatus ir apskaičiuojami atitinkamai (proporcingai) Seimo rinkimų rezultatų galiojimo ir Seimo narių įgaliojimų turėjimo laikotarpiui, neprieštarauja konstituciniams teisinės valstybės, teisingumo ir atsakingo valdymo principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Danutė Jočienė

2017 m. birželio 12 d.