Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl savivaldybės tarybos kolegijos įgaliojimų

2010-03-31 nutarimas bylos Nr. 30/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO (2000 M. SPALIO 12 D. REDAKCIJA) 18 STRAIPSNIO 1 DALIES (2003 M. SAUSIO 28 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 38-1794

Dokumento tekstas: