Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo dalies priėmimo ir jo dalies grąžinimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO DALIES PRIĖMIMO IR JO DALIES GRĄŽINIMO

2017 m. gegužės 22 d. Nr. 2B-31

Vilnius


p r i i m a m a s pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymas Nr. 1B-8/2017 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui neprieštarauja Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis,Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25, 84 straipsniais,

ir byla p r a d e d a m a   r e n g t i Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Bylai suteikiamas numeris 8/2017.

1. Pareiškėja taip prašo ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitiktį Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, tačiau argumentų dėl jos atitikties prašyme nepateikia.

2. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punktą prašyme ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai turi būti nurodyta pareiškėjo pozicija dėl teisės akto atitikties Konstitucijai ir tos pozicijos juridinis pagrindimas su nuorodomis į įstatymus.

Nurodyta pareiškėjos prašymo dalis šio reikalavimo neatitinka.

3. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad pareiškėjos prašymas ištirti Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalies atitiktį Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnio 1 dalies 8 punkto reikalavimų.

Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 70 straipsnį prašymas, kuris neatitinka Konstitucinio Teismo įstatymo 66 straipsnyje nustatytų reikalavimų, grąžinamas pareiškėjui. Prašymo grąžinimas neatima teisės kreiptis į Konstitucinį Teismą bendra tvarka, kai bus pašalinti buvę trūkumai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, 70 straipsniu,

g r ą ž i n a m a pareiškėjai Lietuvos Respublikos Vyriausybei prašymo Nr. 1B-8/2017 dalis, kurioje prašoma ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai.

Šis potvarkis įsigalioja jo pasirašymo dieną.

Konstitucinio Teismo pirmininkas Dainius Žalimas