Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl potvarkių pakeitimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL POTVARKIŲ PAKEITIMO

2017 m. gegužės 15 d. Nr. 2B-26

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 7 punktu, 84 straipsniu,

p a k e i č i u Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko 2017 m. gegužės 9 d. potvarkius Nr. 2B-22 „Dėl prašymo priėmimo“ ir Nr. 2B-23 „Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui“ juose išbraukiant žodžius „jo pagrindu priimtas“ ir įrašant žodžius „su juo susijęs“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas         Dainius Žalimas

Potvarkį gavau

Teisėja

Daiva Petrylaitė

2017 m. gegužės 15 d.