Dėl notaro įgaliojimų pratęsimo

2010-03-22 nutarimas bylos Nr. 16/08

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NOTARIATO ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO 3 DALIES (2003 M. SAUSIO 23 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 34-1620

Dokumento tekstas: