Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. gegužės 5 d. Nr. 2B-21

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Gediminui Mesoniui iki 2017 m. gegužės 19 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymo Nr. 1B-8/2017 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 23 straipsnio 4 dalis atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio antrąją dalį, 29 straipsnio antrąją dalį, konstitucinį teisinės valstybės principą“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas      Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Gediminas Mesonis

2017 m. gegužės 5 d.