Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. gegužės 5 d.  Nr. 2B-20

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2017 m. gegužės 19 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narių grupės prašymo Nr. 1B-7/2017 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo 1999-01-14, paskelbto Valstybės žiniose (1999-02-03, Nr. 13-308), aktualios redakcijos Nr. XII-2399, 2016-06-02, paskelbta TAR 2016‑06‑15, 29 straipsnio 1 dalis, kurioje numatytas bendras vieno mėnesio senaties terminas, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, priimto Lietuvos Respublikos Seimo 1999-01-14, paskelbto Valstybės žiniose (1999-02-03, Nr. 13-308), aktualios redakcijos Nr. XII-2399, 2016-06-02, paskelbta TAR 2016-06-15, 29 straipsnio 2 dalis, kurioje numatytas bendras dviejų mėnesių senaties terminas, atitinka LR Konstitucijos 47 straipsnio 1 dalies, kurioje įtvirtinta išimtinė valstybės nuosavybė, nuostatas, taip pat LR Konstitucijos preambulėje įtvirtintą teisinės valstybės principą“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas       Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2017 m. gegužės 5 d.