Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. balandžio 28 d. Nr. 2B-19

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2017 m. gegužės 15 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-6/2017 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimu Nr. 1407 (Vyriausybės 2015-12-09 nutarimo Nr. 1292 redakcija, įsigaliojusi 2016-01-01; TAR, 2015, Nr. 2015-19870) patvirtintų Juridinių asmenų registro nuostatų 195 punktas tiek, kiek jame nustatyta patalpų, kuriose įregistruota kito juridinio asmens ar jo filialo ar atstovybės buveinė, savininkui kreiptis į Registro tvarkytoją su prašymu išregistruoti iš Registro tokio juridinio asmens, jo filialo ar atstovybės buveinę tik tuo atveju, kai tokiam jo patalpose buveinę registravusiam juridiniam asmeniui įregistruotas juridinio asmens teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“ arba „likviduojamas“, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas      Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytas Milius

2017 m. balandžio 28 d.