Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2017 m. balandžio 25 d. Nr. 2B-18

Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjai Daivai Petrylaitei iki 2017 m. gegužės 10 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymo Nr. 1B-5/2017 „ištirti, ar 2016 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo Nr. 52 12 klausimas ir jo pagrindu priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 „Dėl J. Miliaus atleidimo iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pareigų“ neprieštarauja:

1998 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. VIII-717 29straipsnio 9 dalies 7 punktui (2010 m. birželio 3 d. įstatymo Nr. XI-863 redakcija);

1998 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. VIII-717 37 straipsnio 1 daliai (2004 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr. IX-2576 redakcija);

1998 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. VIII-717 41 straipsnio 1 daliai (2002 m. balandžio 16 d. įstatymo Nr. IX-842 redakcija);

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 94 straipsnio 2 punktui, 95 straipsnio 1 daliai;

konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas     Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėja

Daiva Petrylaitė

2017 m. balandžio 25 d.