Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-12-22 pirmininko potvarkis Nr. 2B-59

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: