Dėl Seimo nutarimo, kuriuo pritarta Seimo laikinosios tyrimo komisijos dėl Prezidento Rolando Pakso pilietinių ir politinių teisių atkūrimo išvadai

2016-12-22 nutarimas Nr. KT31-N17/2016 bylos Nr. 7/2016

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2015 M. GRUODŽIO 23 D. NUTARIMO NR. XII-2250 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS DĖL PREZIDENTO ROLANDO PAKSO PILIETINIŲ IR POLITINIŲ TEISIŲ ATKŪRIMO IŠVADOS“ 1 STRAIPSNIO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2016-12-23, Nr. 29337

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: