Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-11-24 pirmininko potvarkis Nr. 2B-56

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: