Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-11-15 pirmininko potvarkis Nr. 2B-53

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: