Dėl Trakų istorinio nacionalinio parko planavimo schemos paskelbimo

2010-02-09 nutarimas bylos Nr. 23/2007-38/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMO NR. 912 „DĖL TRAKŲ ISTORINIO NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS PATVIRTINIMO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2010, Nr. 18-830

Dokumento tekstas: