Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. lapkričio 11 d.  Nr. 2B-51
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui iki 2016 m. lapkričio 21 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Šiaulių apygardos teismo prašymo Nr. 1B-20/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189straipsnis „Neteisėtas praturtėjimas“ (2010 m. gruodžio 2 d. įstatymo Nr. XI-1199 redakcija), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 31 straipsniams bei konstituciniam teisinės valstybės principui“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas    Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytautas Greičius

2016 m. lapkričio 11 d.