Dėl valstybės tarnautojams mokamų priedų ir (arba) priemokų sumos ribojimo

2016-10-27 nutarimas Nr. KT29-N15/2016 bylos Nr. 5/2015

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO 2 DALIES IR 26 STRAIPSNIO 3 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2016-10-27, Nr. 25781

Dokumento tekstas: