Dėl avansu sumokėtų socialinio draudimo įmokų negrąžinimo ir netikslinimo

2016-10-27 nutarimas Nr. KT28-N14/2016 bylos Nr. 9/2015

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO 5 DALIES, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMU NR. 647 PATVIRTINTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO SUDARYMO IR VYKDYMO TAISYKLIŲ 34 PUNKTO NUOSTATOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: TAR, 2016-10-27, Nr. 25780

Dokumento tekstas: