Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-10-11 pirmininko potvarkis Nr. 2B-50

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: