Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

2016 m. rugsėjo 21 d.  Nr. 2B-47
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Vytui Miliui iki 2016 m. spalio 5 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo Šiaulių apylinkės teismo prašymo Nr. 1B-18/2016 „ištirti, ar Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 242 straipsnis, kriminalizuojantis vengimą atlikti arešto, laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą (2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymo Nr. VIII-1968 redakcija), neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 31 str. 1, 3 ir 5 d. bei konstituciniams teisingumo ir teisinės valstybės principams“.

Konstitucinio Teismo pirmininkas   Dainius Žalimas

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

Vytas Milius

2016 m. rugsėjo 21 d.