Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

2016-08-29 pirmininko potvarkis Nr. 2B-46

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

Dokumento tekstas: