Dėl Vyriausybės teisės aktų priėmimo tvarkos

2016-07-08 nutarimas Nr. KT22-N11/2016 bylos Nr. 6/2016

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMU NR. 728 PATVIRTINTO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO 96 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮSTATYMUI IR BYLOS DALIES NUTRAUKIMO

Paskelbta: TAR, 2016-07-08, Nr. 19478

Dokumento tekstas: